Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Informacja od rządu krajowego

Kontekst Roczna podwyżka czynszu 2024

Izba Reprezentantów odrzuca wnioski o zamrożenie lub ograniczenie podwyżek czynszów 

We wtorek 13 lutego Izba Reprezentantów odrzuciła kilka wniosków wzywających do zamrożenia lub ograniczenia podwyżek czynszów w spółdzielniach mieszkaniowych. Dobrze, że Izba uznaje, że korporacje muszą być w stanie kontynuować zrównoważony rozwój i budowę nowych mieszkań socjalnych. 

Krajowe Porozumienia Wykonawcze (NPA) przewidują, że czynsze za mieszkania socjalne wzrosną w tym roku o 0,5% mniej niż średni wzrost wynagrodzeń (5,8%). Dzięki temu większość najemców wydaje na czynsz stosunkowo mniej swoich dochodów. Czynsze za mieszkania należące do korporacji mogą więc w tym roku wzrosnąć o 5,3%.  

 

Z badań Nibudu wynika, że ​​nawet wtedy część dochodów, jaką ludzie płacą z czynszu, faktycznie maleje. Walka z kryzysem energetycznym i mieszkaniowym pozostaje ważnym celem spółdzielni mieszkaniowych. Należy jednak zdać sobie sprawę, że mniejszy dochód z wynajmu oznacza również, że można mniej inwestować. Na przykład, jeśli korporacje podniosą czynsze o 1% mniej w 2024 r. (4,3% zamiast 5,3%), może to ostatecznie doprowadzić do tego, że będzie można wybudować o 20 000 mniej socjalnych domów na wynajem.  

Istnieje zatem delikatna równowaga pomiędzy przystępnością cenową dla najemców a możliwością inwestowania w zrównoważony rozwój i nowe budownictwo.   www.aedes.nl   

 

W okresie poprzedzającym głosowanie nad wnioskami firma Aedes opublikowała poniższy artykuł. Wyjaśnia znaczenie uzgodnionego rozwoju czynszów i dlaczego zwiększenie dodatku czynszowego znacznie skuteczniej wspiera najemców o najniższych dochodach.  

 

Daktyle  

„Nie możemy sobie pozwolić, aby rząd nie przestrzegał warunków wynajmu uzgodnionych w Krajowych porozumieniach wykonawczych. Położyłoby to kres ambicjom dotyczącym zrównoważonego rozwoju i budowy nowych socjalnych mieszkań na wynajem. Korporacje muszą móc liczyć na niezawodny rząd, który wywiązuje się ze swoich ustaleń” – mówi Martin van Rijn. W związku z tym Aedes nalega, aby Izba kontynuowała podwyżkę czynszu określoną w krajowych porozumieniach wykonawczych (NPA).  

 

Czynsze spadają w stosunku do wynagrodzeń i świadczeń 

Krajowe porozumienia wykonawcze (NPA) stanowią, że czynsze wzrosną o 0,5% w porównaniu ze średnim wzrostem wynagrodzeń (5,8%). Porozumienie to zostało zawarte po to, aby większość najemców wydawała na czynsz stosunkowo mniejszą część swoich dochodów.  

Dlatego czynsze za mieszkania należące do korporacji mogą w tym roku wzrosnąć o 5,3%. Z badań Nibudu wynika, że ​​rzeczywiście zmniejsza się część dochodów, którą ludzie płacą w postaci czynszu.  

 

Zobacz przykłady obliczeń w tym artykule. 

 

Walka z kryzysem energetycznym i kryzysem mieszkaniowym  

Prezes Aedes, Martin van Rijn: „Sektor spółdzielni mieszkaniowych wiele zrobił w ostatnich latach, aby utrzymać czynsze na niskim poziomie. Na przykład średnia podwyżka czynszu w 2023 r. wyniosła zaledwie 0,1%, ponieważ 600 000 gospodarstw domowych otrzymało znaczną obniżkę czynszu średnio o 60 euro miesięcznie. Do tego dochodzi zamrożenie i obniżki czynszów od 2021 r., odpowiednia alokacja oraz fakt, że korporacje żądają średnio jedynie około 70% maksymalnego dopuszczalnego czynszu.  

Chcemy w dalszym ciągu jak najszybciej stawić czoła kryzysowi energetycznemu i kryzysowi mieszkaniowemu. 

  

Mniejsze dochody z wynajmu oznaczają mniej inwestycji 

Koszty (budowlane) również rosną dla korporacji, ponieważ materiały stają się droższe, a koszty odsetek i płace rosną. Z obliczeń wynika, że ​​„przekręcenie pokrętła czynszu” ma duży wpływ na zakres inwestycyjny spółdzielni mieszkaniowych.  

 

Na przykład, jeśli w 2024 r. korporacje podniosą czynsze o 1% mniej (4,3% zamiast 5,3%), oznacza to, że w dłuższej perspektywie będzie można wybudować o 20 000 socjalnych domów na wynajem mniej, pozostawiając tyle samo gospodarstw domowych na lodzie.  

 

Mniejsza podwyżka czynszu w dużej mierze nie jest korzystna dla najemcy 

Może się to wydawać nielogiczne, ale niższe podwyżki czynszów tylko w bardzo ograniczonym stopniu poprawiają sytuację finansową najemców (z dopłatą do czynszu). Zamrożenie czynszów lub niższa ich podwyżka jest korzystna przede wszystkim dla rządu. Jeżeli czynsz zostanie obniżony, dodatek mieszkaniowy odpowiednio się zmniejszy. Z każdego euro pomniejszonego o podwyżkę czynszu prawie 2/3 trafia do rządu, a tylko 1/3 do najemcy.  

Uderzające jest to, że im niższe dochody najemcy, tym mniej zyskuje on na niższej podwyżce czynszu lub zamrożeniu czynszu. Co więcej, nie dotyczy to tylko najemców o najniższych dochodach, bo na tym korzystają także osoby o średnich dochodach w mieszkaniach socjalnych.  

 

Podwyżka dodatku mieszkaniowego 3 razy skuteczniejsza 

Dlatego podwyżka dodatku mieszkaniowego jest dużo skuteczniejsza. Jest to całkowicie korzystne dla osób o najniższych dochodach, w tym wynajmujących w sektorze prywatnym. Podwyżka dodatku czynszowego jest znacznie bardziej ukierunkowana i 3 razy skuteczniejsza niż niższa podwyżka czynszu. Korporacje będą mogły wówczas w dalszym ciągu inwestować w bardzo potrzebne nowe konstrukcje oraz w zrównoważony rozwój i utrzymanie swoich nieruchomości. 

 

Przykładowe obliczenie najemcy X z dodatkiem do czynszu 

Na koniec 2023 roku Najemca Otrzymuje 178 euro dodatku mieszkaniowego, co daje czynsz netto wynoszący 422 euro. Wskaźnik czynszów netto – czynsz netto/dochód – wynosi 19,5%. 

 

Od 1 stycznia dochód do dyspozycji netto tego najemcy X wzrośnie do 2246 euro. Czynsz nadal wynosi 600 euro. Zwiększy się dodatek mieszkaniowy, obejmujący zmniejszenie wkładu własnego o ponad 30 euro miesięcznie, do 219 euro miesięcznie, co obniży czynsz netto do 380 euro. Wskaźnik czynszów netto wynosi wówczas 16,9%.  

 

Od 1 lipca 2024 r. czynsz wzrośnie o 5,3% do 632 euro miesięcznie. W związku z tym dodatek czynszowy również wzrośnie do 240 euro miesięcznie, co oznacza, że ​​czynsz netto wyniesie 392 euro. To zatem wciąż o 30 euro mniej niż czynsz netto na koniec 2023 roku. Wskaźnik czynszów netto wynosi wówczas 17,5%. 

 

Z tego przykładu kalkulacji wynika, że ​​najemcy z dodatkiem czynszowym będą płacić w 2024 r. niższy czynsz netto niż w 2023 r., zarówno po podwyżce dodatku czynszowego od 1 stycznia, jak i po podwyżce czynszu od 1 lipca. Jeśli spojrzeć na wskaźnik czynszów, jest to nawet znacząco mniej.  

Oczywiście powyższy przykład zależy od dokładnego wzrostu dochodów, czynszu i tego, czy otrzymujesz dodatek mieszkaniowy.  

 

Przykład obliczenia najemca Y bez dodatku czynszowego 

Najemca Y osiąga dochód netto w wysokości 2848 euro miesięcznie na koniec 2023 r., a czynsz za wynajem domu wynosi 808 euro. Nie pobiera dodatku mieszkaniowego. Wskaźnik czynszów netto – czynsz netto / dochód netto – wynosi 28,4%. 

 

Od 1 stycznia dochody tego najemcy Y wzrosną do 3034 euro netto miesięcznie. Czynsz wynosi nadal 808 euro. Wskaźnik czynszów netto wynosi wówczas 26,6%. 

 

Od 1 lipca 2024 r. czynsz wzrośnie o 5,3% do 851 euro miesięcznie. Wskaźnik czynszu wynosi wówczas 28,0%. 

 

Z tego przykładu wyliczeń wynika, że ​​nawet osoby nieposiadające dodatku mieszkaniowego w 2024 r. wydadzą na czynsz mniejszą część swoich dochodów niż w 2023 r., nawet jeśli od 1 lipca czynsz wzrośnie o 5,3%. Zależy to oczywiście od dokładnego wzrostu dochodów i czynszu.  

 

Uwaga: Powyższe przykłady obliczeń opierają się na raporcie Nibudu „Przystępność maksymalnej podwyżki czynszu w 2024 roku”.  

 

Źródło: www.aedes.nl www.nibud.nl